Colofon


Bezorging

Bezorgklachten:

Rodi Verspreiding: 0226-331020 of

verspreiding@rodi.nl

 

Ja/nee sticker:

Heeft u een ja/nee sticker dan ontvangt u de wijkkrant niet in de brievenbus. U kunt een exemplaar downloaden van deze website.

 

Displays:

Een exemplaar van de wijkkrant kunt u ook meenemen uit de displays die in de stad verspreid staan:

  • Centrum: Stadhuis en Strada (Juwelier Brouwers), Rusthoeve
  • Gors: Bibliotheek, Waterlandziekenhuis, winkelcentrum Zwanebloem
  • Overwhere: wasserette Wormerplein,
    Vomar de Vriesplein, winkelcentrum Leeuwerikplein, Buurtcentrum de inval
  • Purmer-Noord: Buurtsteunpunt Gildeplein
  • Purmer-Zuid: wijkactiviteitencentrum De Zuid-Pool en cafetaria Meerland, De Vaart
  • Weidevenne: cafetaria Van Damplein, Heel Europa
  • Wheermolen: wijkplein Where, winkelcentrum Makado

 

Partners

Eindredactionele ondersteuning:

Fred Berga, Journalistiek & Meer

 

Opmaak:

Gerjan Stolp, Werkom Druk & Copy

 

Faciliteiten:

Edwin Färber, gemeente Purmerend

 


Contact met de Stedelijke Redactie Wijkkranten Purmerend:

Stuur dan een mail naar:

purmerend.wijkkranten@gmail.com

Verantwoording

Artikelen en foto's mogen worden overgenomen met bronvermelding.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten of niet te plaatsen.

 

De wijkkranten worden met grote zorg samengesteld door de redacties. Niettemin kunnen zich incidenteel onvolkomenheden voordoen.

 

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

 

De redacties aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in enigerlei vorm, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie.

 

Anonieme ingezonden artikelen worden niet geplaatst.

 

Artikelen met commerciële doeleinden worden overgenomen.