Voor en door bewoners. Dat is het kenmerk van de wijkkranten in Purmerend.  

 

De wijkkranten verschijnen 7 keer per jaar.

 

De wijkkranten worden geheel samengesteld door vrijwilligers uit de betreffende wijk. Deze vrijwilligers vormen een redactie en schrijven artikelen, maken foto’s en verzorgen de vormgeving van de krant. De inhoud van de krant wordt bepaald door de vrijwilligers.

 

Naast het informeren van wijkbewoners heeft de wijkkrant ook een sociale functie. Redactieleden zijn dankzij hun nieuwsgierige houding altijd op zoek naar leuke initiatieven, bijzondere mensen en bijzondere ontwikkelingen in de wijk. Lezers worden dan ook van harte aangemoedigd om artikelen aan te leveren over kleine en grote dingen die interessant zijn voor de bewoners van hun wijk.

 

Wij wensen u veel leesplezier.

 

Stedelijke Redactie Wijkkranten Purmerend